Popis

Pro společnost PUMA jsme ve spolupráci ostatními agenturami z naší skupiny Near&Dear pracovali na kampani PUMA HEROES. Našim hlavním úkolem byl v první fázi nábor talentů do 25 let. V druhé fázi to byla PR podpora následné brandové kampaně a vybraných talentů. Našim cílem bylo prosadit se v mediálním prostoru lifestylových médií konzumovaných převážně generacemi YZ.

Řešení

Po schválení si TIER 1 médií s klientem jsme se pustili do práce. V první fázi jsme tedy začali s náborem. Oslovili jsme vybrané vysoké školy, které svým studentům rozeslaly náborové informační letáky. Připravili jsme první tiskovou zprávu a distribuovali ji do cílových médií. Po pozitivní zpětné vazbě jsme uzavřeli mediální partnerství s webem Refresher. V doprovodu PR plánu byly spuštěny sponzorované online příspěvky na sociálních sítích a třeba i Spotify. Za necelých 14 dní se nám přihlásilo přes 350 relevantních uchazečů. V druhé fázi jsme se pustili do medializace projektu a vybraných čtyř talentů — Báry, Lukáše, Niky a Bianky. K ruce nám byl influencer a zpěvák Ben Cristovao, čehož jsme se nebáli využít. Pomocí jeho silné osobnosti jsme prosadili téma PUMA HEROES do nejrůznějších médií. Společně s další tiskovou zprávou o talentech a rozjetých media relations jsme tak dosáhli krásných výsledků.

Výsledky

Kampaň PUMA HEROES běžela od září do listopadu 2021. V relativně krátkém období jsme museli kvůli covidové situaci uspíšit přípravnou fázi a ihned se pustit do práce. I přes nepříznivé podmínky jsme dosáhli výstupů v relativních mediálních titulech typu Mediaguru, Refresher, Talk!, TN.cz, Aktuálně či čerstvě spuštěném Heyfomo. Kampaň PUMA HEROES s talenty tak rezonovala médii konzumovanými cílovou skupinou s celkovým počtem 4,8 milionů impresí*.

*uvedené číslo je počet impresí pouze za PR část komunikace projektu.


Mediální výstupy

Další case studies

Pojďme společně pracovat

Pomáháme firmám rozšiřovat dobrou pověst a vést s médii, influencery i zákazníky autentický dialog.

Kontaktujte nás